ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ส.ค. 55 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
10 ส.ค. 55 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
01 ส.ค. 55 จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา/แห่เทียนพรรษา
วัดท้ายเกาะใหญ่ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
27 ก.ค. 55 จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
23 ก.ค. 55 ถึง 27 ก.ค. 55 ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทดสอบกลางภาคเรียน 1/2555เพื่อเก็บคะแนน
ห้องสอบโรงเรียนวัดท้ายเกาะ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
19 ก.ค. 55 ถึง 20 ก.ค. 55 เข้าค่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา
นักเรียนชั้น ป.4 - ม.3 เข้าค่ายธรรมะตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ณ วัดไขแสง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี