สัญลักษณ์โรงเรียน
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์
          ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ำใจ
เอกลักษณ์
          รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์พระราชา