ภาพกิจกรรม
26 ก.ค.2565 ขับเคลื่อนโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ประจำปีการศึกษา 2565
            26 ก.ค.2565 โรงเรียนวัดท้ายเกาะได้ประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ โดยมีคุณครูอรวรรณ  บรรพต เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2565,15:50   อ่าน 50 ครั้ง