ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
         1 ส.ค.2565 นางชนัญญา  ศิริวุฒิ  ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายวิชา  ชำนาญวาด ครูชำนาญการพิเศษ และนางสาวอรวรรณ  บรรพต ครูชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ปฐมนิเทศ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ  เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 3 ราย
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565,21:08   อ่าน 59 ครั้ง