ภาพกิจกรรม
2 ส.ค.2565 ประชุมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA online)
           2 ส.ค.2565 เวลา 08.30-16.30 น. นางชนัญญา  ศิริวุฒิ  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ  บรรพต ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และนางสาวธาริดา  ศุภารัตน์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Google Meet
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,20:04   อ่าน 135 ครั้ง