ภาพกิจกรรม
สถานการณ์น้ำท่วมระหว่างวันที่ 12-16 ก.ย.2565
          สถานการณ์น้ำท่วมระหว่างวันที่ 12-16 ก.ย.2565 ระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นและลดลงบางช่วง แต่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกวัน วันที่ 13 ก.ย.2565 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.3 ได้ช่วยกันทำทางเดินระหว่างอาคารในช่วงน้ำท่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนในการเดินทางไปเรียนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆ 
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,22:26   อ่าน 112 ครั้ง