ภาพกิจกรรม
16 ก.ย.2565 ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
            ด้วยโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เกษตรกรผลิตผลไม้ผสมผสาน ปลอดภัยสารพิษ สวนนายฉลวย จันทแสง ปราชญ์ชาวบ้านของอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 16 กันยายน 2565

โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2565,22:57   อ่าน 237 ครั้ง