ภาพกิจกรรม
18 พ.ย.2565 นิเทศการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
         18 พ.ย.2565 นางสาวเบญจพร  ห่อประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 รับผิดชอบดูแลโรงเรียนวัดท้ายเกาะ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ 9 ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียน นิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมีนายธเนศ  พจน์สุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ และคณะครูให้การต้อนรับ 
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,19:51   อ่าน 59 ครั้ง