ภาพกิจกรรม
7 ธ.ค.2565 ผอ. เขต มอบรางวัลครูผู้มีผลงานด้านคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
            วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.กัมพล เจริญรักษ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสัญจร ให้กับกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 9 อำเภอสามโคก ณ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารงาน แจ้งข้อราชการ และให้ความรู้ ทำความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ (ว.PA) และได้มอบรางวัลให้แก่ครูที่มีผลงานด้านคุณธรรม จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 
1. รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 6 ราย ได้แก่

                 1. คุณครูปนิตา  สมานเมือง
                 2. คุณครูปรวรรณ์รัตน์  พิมพรม
                 3. คุณครูญาดา  กรกนก
                 4. คุณครูเพชราภรณ์  ทองวัน
                 5. คุณครูสกลวรรธน์  คะเชนรัมย์
                 6. คุณครูธัญชญา  เกิดสวัสดิ์


2. รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ราย ได้แก่
                 - นางสาวอรวรรณ  บรรพต
 
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,22:23   อ่าน 202 ครั้ง