ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ปี 2565 (อ่าน 104) 15 ก.ย. 65
ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ประจำปี 2565 (อ่าน 423) 10 ก.ค. 65
เผยแพร่ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4038) 09 พ.ย. 64
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4224) 21 ก.พ. 64
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 (อ่าน 7414) 08 ต.ค. 63
ดูผลการเรียนผ่านระบบ QR Code ได้ที่นี่ค่ะ (อ่าน 7677) 05 เม.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือก (อ่าน 7913) 10 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล (อ่าน 7865) 05 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 7833) 12 ก.ค. 62
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 7898) 27 มิ.ย. 62
ขอเชิญร่วมงานอำลา อาลัย ครูกนกรัตน์ ฤทธิไชยกูล เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 7982) 16 ก.พ. 62
เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2562 (อ่าน 7843) 02 ม.ค. 62
ขยายเวลาการรับสมัครนักการภารโรง (อ่าน 7726) 01 ธ.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน 7629) 28 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนวัดท้ายเกาะ (อ่าน 7653) 08 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 7583) 26 ต.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 7421) 23 ต.ค. 61
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 7484) 16 ต.ค. 61
ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อฟ้าโทนสีฟ้า ตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ (อ่าน 7267) 05 ส.ค. 61
ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย แต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม (อ่าน 7383) 09 มิ.ย. 61
ขอเชิญร่วมงานมุฑิตาจิต เนื่องในโอกาสที่ครูสุรินทร์ ชมภู เกษียณอายุราชการ วันพฤหัสบดี ที่ 28 ก.ย.60 (อ่าน 7507) 16 ก.ย. 60
ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 8751) 30 พ.ย. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนวัดท้ายเกาะ (อ่าน 8241) 02 ส.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนวัดท้ายเกาะ (อ่าน 8275) 29 มิ.ย. 57
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 (อ่าน 7997) 25 เม.ย. 57
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 (อ่าน 8012) 25 เม.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 8112) 22 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสม (อ่าน 8191) 15 ม.ค. 57
เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 (อ่าน 7935) 05 ม.ค. 57
สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 7993) 05 ม.ค. 57
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 7968) 16 พ.ย. 56
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 1-3 ตุลาคม 2556 (อ่าน 7692) 06 ก.ย. 56
ขอเชิญร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 (อ่าน 7751) 21 มิ.ย. 56
การไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (อ่าน 8192) 15 ม.ค. 56
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 7862) 11 ธ.ค. 55
กำหนดวันเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 7728) 11 ธ.ค. 55
กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ (อ่าน 8406) 13 ก.ย. 55
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 9581) 24 มิ.ย. 55
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 10375) 24 มิ.ย. 55
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 8692) 24 มิ.ย. 55
เชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 8874) 24 มิ.ย. 55
กำหนดการสอบกลางภาค (อ่าน 8084) 24 มิ.ย. 55
กำหนดการเข้าค่ายคุณธรรม ปี ๒๕๕๕ (อ่าน 9632) 24 มิ.ย. 55
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 8126) 24 มิ.ย. 55
วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 8526) 24 มิ.ย. 55
เชิญร่วมงานวันไหว้ครูโรงเรียนวัดท้ายเกาะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (อ่าน 9118) 18 มิ.ย. 55
กำหนดวันจัดกีฬาสี โรงเรียนวัดท้ายเกาะ (อ่าน 8108) 08 มิ.ย. 55
กำหนดการเปิดภาคเรียน เทอม 1/2555 (อ่าน 8016) 25 มี.ค. 55
กำหนดวันมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 8405) 25 มี.ค. 55
กำหนดสอบปลายภาค เทอม 2/2554 (อ่าน 8113) 01 มี.ค. 55