กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวปรวรรณ์รัตน์ พิมพรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1