ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best Practice ระดับปฐมวัย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธาริดา ศุภารัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,19:56  อ่าน 462 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางชนัญญา ศิริวุฒิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,15:53  อ่าน 921 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปนิตา สมานเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,12:59  อ่าน 851 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปนิตา สมานเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,12:58  อ่าน 797 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปนิตา สมานเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,12:57  อ่าน 766 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปนิตา สมานเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,12:55  อ่าน 698 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปนิตา สมานเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,12:55  อ่าน 682 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปนิตา สมานเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,12:54  อ่าน 725 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปนิตา สมานเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,12:54  อ่าน 685 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปนิตา สมานเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2559,12:54  อ่าน 706 ครั้ง
รายละเอียด..